Uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie z kolędą

Z wesołą kolędą, z życzeniami, z tańcem!
Idą kolędnicy, idą przebierańce!

Okres Bożego Narodzenia kojarzy się niezmiennie ze śpiewem kolęd i chodzeniem po kolędzie. Grupy kolędnicze chodzą od domu do domu, śpiewają kolędy i składają świąteczno-noworoczne życzenia. Ten piękny i zanikający już zwyczaj znany jest od bardzo dawna. Chodzenie po kolędzie rozpoczyna się 26 grudnia, czyli na św. Szczepana i trwa do6 stycznia (Trzech Króli). Tradycją stało się już, że w całej Polsce dzieci bardzo chętnie biorą udział w kolędowaniu.

Tak też kolejny raz było i w naszej parafii. 30 grudnia 2016 r. grupa kolędników z Zespołu Szkół w Korczynie przebrana w różnobarwne stroje udała się - wraz z opiekunami - do różnych miejsc i instytucji naszej miejscowości, by zwiastować Dobrą Nowinę o przyjściu Chrystusa do wszystkich ludzi na świecie. Głosząc radosną wieść o zbawieniu, dzieląc się radością Bożego Narodzenia i kontynuując polską tradycję kolędowania, kolędnicy zaprezentowali jasełkowe widowisko, angażując zgromadzonych do wspólnego śpiewania.
Tegoroczne spotkania kolędowe nawiązują do obecnego roku duszpasterskiego, którego tematyka zawarta jest w haśle „Idźcie i głoście”. Papież Franciszek poucza, że "dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest nakazem, który Pan powierzył całemu Kościołowi, także każdemu z nas".
Wszystkie spotkania przebiegały w radosnej i serdecznej atmosferze. Odwiedziny kolędowe dostarczały radości i głębokich przeżyć zarówno samym kolędnikom jak i tym, którzy ich przyjmowali. Za kolędę i życzenia pomyślności w nowym roku 2017 kolędnicy otrzymali dużo łakoci i datki pieniężne.

Za kolędę DZIĘKUJEMY!
Przez Narodzenie Jezusa
Będzie w niebie Wasza dusza królowała!
Królowała!
Niech gospodarz wesół będzie,
Że nas przyjął po kolędzie.
Niech mu za to w nowe lato
Da Pan Jezus zdrowie za to,
Zdrowie za to!


s. Anna Macina
ks. Łukasz Staszewski
Maksymiliana Polakowska

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie