Uczniowie ZS w Korczynie wolontariuszami akcji Pola Nadziei

Dnia 9. kwietnia 2017 roku , społeczność Korczyny po raz kolejny włączyła się do ogólnoświatowej akcji Pola Nadziei. Jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej, a także pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia.

Organizatorem akcji na terenie naszej miejscowości był Zespół Szkół w Korczynie. Wolontariusze  - to uczniowie, którzy kwestowali koło kościołów w Korczynie i w Spornem. Wszyscy darczyńcy otrzymywali kwiat żonkila przypominający o ludziach, którzy cierpią i czekają na wsparcie.

Mieszkańcy Korczyny udowodnili, że nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka oraz mają wielkie i szlachetne serca. Wolontariusze rozdali około 500 żonkili. W sumie, po komisyjnym przeliczeniu, okazało się, że zebrano 2248,10 złotych. Pieniądze zostały przekazane na konto krośnieńskiego hospicjum.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, licząc równocześnie na wsparcie w przyszłym roku. Szczególne wyrazy uznania należą się również kwestującym uczniom i harcerzom Zespołu Szkół w Korczynie, którzy aktywnie i bezinteresownie włączyli się w akcję.

Alicja Pudło
Jolanta  Michalik- Kozioł
Janusz  Paradysz

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie